► 100% giáo viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy các chứng chỉ tương đương.

► 100% giáo viên đều đạt chứng chỉ quốc tế 8.0 IELTS hoặc 980 TOEIC được chọn lọc và đào tạo khắt khe theo đúng quy chuẩn của Anh Ngữ BamBoo. Mỗi giáo viên là một sứ giả truyền đam mê không chỉ chuyên sâu mà còn truyền động lực và cảm hứng học tiếng Anh.

► Mỗi giáo viên là 1 chiến binh không chỉ giảng dạy tiếng Anh chất lượng cao mà còn truyền đam mê, động lực và cảm hứng học tiếng Anh. Từ đó, giúp học viên bứt phá giới hạn bản thân, biến học viên trở thành thần tượng của chính mình.