Junior (4.0 – 5.0+)

Khóa học IELTS Junior dành cho ai?

  • Các bạn đã có nền tảng tiếng Anh căn bản (đầu vào 4.0 IELTS hoặc tương đương); hoặc đãtốt nghiệp khóa Sophomore của Anh Ngữ BamBoo
  • Mong muốn ôn luyện chuyên sâu 4 kỹ năng IELTS, hướng đến band IELTS 5.0 hoặc cao hơn.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.