Pre-Senior (5.0 – 6.0+)

Khóa học IELTS Pre-senior dành cho ai?

  • Các bạn có nền tảng tiếng Anh căn bản (đầu vào 5.0 IELTS hoặc tương đương); hoặc đã tốt nghiệp khóa Junior 5.0 của Anh Ngữ BamBoo;
  • Mong muốn ôn luyện chuyên sâu & nghiêm túc 4 kỹ năng IELTS, hướng đến band IELTS 6.0 hoặc cao hơn.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.