Senior (6.0 – 6.5+)

Khóa học IELTS Senior dành cho ai?

  • Đã có nền tảng tiếng Anh căn bản và nắm được format bài thi IELTS (ở trình độ 6.0 IELTS hoặc tương đương); hoặc đã tốt nghiệp khóa Pre-Senior của Anh Ngữ BamBoo
  • Mong muốn ôn luyện chuyên sâu và nghiêm túc 4 kỹ năng IELTS, hướng đến band IELTS 6.5 hoặc cao hơn.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.