Sophomore (3.0 – 4.0+)

Khóa Sophomore dành cho ai?

  • Các bạn có nền tảng tiếng Anh căn bản (đầu vào 2.0 – 3.0 IELTS), hoặc:
  • Đã hoàn thành chương trình học cho người mới bắt đầu (Foundation + Freshman) của Anh Ngữ BamBoo / ở trình độ tương đương;
  • Các bạn có mong muốn xây dựng các kỹ năng mềm như thuyết trình, báo cáo bằng tiếng Anh –  làm nền tảng cho luyện thi IELTS.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.